0

Twój koszyk jest pusty.

Regulamin sklepu internetowego ilustris.pl

 

Sklep internetowy ilustris.pl, dostępny pod domeną internetową http://ilustris.pl/, jest własnością:

Ilustris s.c. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej

ul. Gajowicka 95

53-421 Wrocław

NIP: 895-166-73-40

REGON: 931992015

E-mail: sklep@ilustris.pl

Telefon: 71 793 71 20

Pozostałe dane kontaktowe są dostępne na stronie Sklepu internetowego ilustris.pl w zakładce „Kontakt”, pod adresem: http://ilustris.pl/kontakt,12

 

Definicje

 

Wydawnictwo Ilustris - wydawnictwo prowadzone przez firmę Ilustris s.c. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej z siedzibą we Wrocławiu przy ulicy Gajowickiej 95. Magazyn produktów, gdzie następuje kompletowanie zamówień klientów, mieści się przy ul. Gajowickiej 95 we Wrocławiu. Adres korespondencyjny: sklep@ilustris.pl;

Sklep internetowy ilustris.pl - sklep internetowy prowadzony przez Ilustris S.C. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej, prowadzący sprzedaż towarów za pomocą sieci internetowej, dostępny pod domeną internetową http://ilustris.pl/;

Klient – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną dokonywania zakupów w sklepie internetowym ilustris.pl;

Towary – produkty oferowane do sprzedaży oraz prezentowane w sklepie internetowym ilustris.pl;

Zamówienie – oświadczenie klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę towaru;

Koszyk – narzędzie sklepu internetowego ilustris.pl, dzięki któremu klient składa zamówienie, określa ilość zamówionych towarów, adres, sposób dostawy, formę płatności oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, dane służące do wystawienia przez sklep internetowy ilustris.pl faktury VAT;

Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.;

Ustawa o prawach konsumenta - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 683 ze zm.);

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, tj. osoba fizyczna nabywająca Towary w sklepie internetowym ilustris.pl w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego ilustris.pl, w tym przede wszystkim zasady składania zamówień na oferowane w sklepie towary, sposoby uiszczenia przez Klienta należności za zamówione towary, sposób dostarczenia zakupionych przez Klienta towarów, prawa i obowiązki Klienta oraz zasady związane z możliwością odstąpienia od umowy, a także zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji. Niniejszy regulamin określa również zasady korzystania z newslettera oraz formularza kontaktowego umieszczonego na stronie sklepu internetowego ilustris.pl;
 2. Niniejszy regulamin jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.;
 3. Korzystanie ze sklepu internetowego ilustris.pl jest możliwe pod warunkiem spełniania przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących wymagań technicznych:
 • dostęp do sieci internet i przeglądarek internetowych typu: Google Chrome (wersja co najmniej 66.0. lub wyższa), Mozilla Firefox (wersja co najmniej 60.0. lub wyższa), Opera (wersja co najmniej 53.0. lub wyższa) z uruchomioną obsługą języka Java Script;
 • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail);
 1. Umowy są zawierane zgodnie z prawem polskim;
 2. Sklep internetowy ilustris.pl dostępny jest w języku polskim;
 3. Klient zobowiązany jest do korzystania ze sklepu internetowego ilustris.pl w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego oraz do powstrzymania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby utrudnić jego prawidłowe funkcjonowanie, w szczególności dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, rozsyłania spamu czy też prowadzenia na stronie sklepu internetowego ilustris.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej etc.

 

Informacje o produktach

 

 1. Informacje o towarach znajdujących się w asortymencie sklepu internetowego ilustris.pl stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego;
 2. Towary oferowane w sklepie internetowym ilustris.pl są nowe;
 3. Ceny Towarów zawierają podatek VAT oraz są wyrażone w złotych polskich lub w euro (w przypadku korzystania ze sklepu internetowego ilustris.pl w innych dostępnych wersjach językowych);
 4. Ceny Towarów nie zawierają kosztów dostawy, które zależne są od wyboru przez Klienta miejsca dostawy, a także wartości oraz wielkości zamówienia. Całkowity koszt Zamówienia zostaje uwidoczniony w Koszyku przed złożeniem przez Klienta Zamówienia;
 5. Wydawnictwo Ilustris zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów oraz do wprowadzania akcji promocyjnych na czas oraz na warunkach określonych w odrębnych postanowieniach. Przy zawarciu przez strony umowy, wiążąca jest cena Towaru wskazana na stronie sklepu internetowego ilustris.pl w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia;
 6. Ceny Towarów podane w sklepie internetowym ilustris.pl są ważne tylko w ofercie internetowej i nie obowiązują w sklepach stacjonarnych ani w innych punktach sprzedaży.

 

Warunki realizacji zamówień

 

 1. Klient może złożyć Zamówienie na Towary znajdujące się aktualnie w asortymencie sklepu internetowego ilustris.pl 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Klient składa Zamówienie przez dodanie wybranych produktów do koszyka, wybór sposobu dostawy Zamówienia, podjęcie decyzji o założeniu konta w sklepie internetowym ilustris.pl, a następnie zalogowanie się do konta lub podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia oraz potwierdzenie Zamówienia. Złożenie przez Klienta Zamówienia zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu stanowi skierowaną do Wydawnictwa Ilustris ofertę zawarcia umowy sprzedaży wybranego Towaru;
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma od Wydawnictwa Ilustris poprzez e-mail potwierdzenie złożenia Zamówienia, zawierające informacje o wszystkich istotnych warunkach umowy sprzedaży Towaru, które jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży;
 3. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia złożenia zamówienia;
 4. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty – realizacja Zamówienia rozpocznie się po otrzymaniu przez Wydawnictwo Ilustris potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności;
 5. Wydawnictwo Ilustris zastrzega sobie 3 dni robocze na realizację Zamówienia. Do podanego czasu nie wlicza się czasu dostawy;
 6. Wydawnictwo Ilustris oferuje w sklepie internetowym ilustris.pl także towary wykonywane na zamówienie, na których przygotowanie zastrzega sobie 10 dni roboczych. Do powyższych należą: wydruki na płótnie ("Canvas"), plakaty, wszelkie inne wydruki na papierze realizowane na indywidualne zamówienie Klienta, naklejki oraz magnesy i przypinki personalizowane. Jeśli złożenie zamówienia następuje drogą mailową (adres: sklep@ilustris.pl), w odpowiedzi Klient otrzymuje szczegółowe informacje o wycenie i czasie realizacji Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta.
 7. W przypadku podania przez Klienta błędnych bądź też niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, lub nieodebrania Towaru przez Klienta w wyznaczonym czasie z innych przyczyn, Wydawnictwo Ilustris nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub też opóźnienie w dostarczeniu Towaru. Dodatkowymi kosztami z tego wynikającymi obciążony zostanie Klient;
 8. Organizowana przez sklep internetowy ilustris.pl sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość Towarów i trwa przez określony czas. W związku z tym zamówienia na Towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania się zapasu lub zakończenia promocji. Zasady promocji zostaną każdorazowo podane na stronie internetowej sklepu internetowego ilustris.pl;
 9. W przypadku nieopłacenia zamówienia i braku możliwości skutecznego skontaktowania się z Klientem, sklep internetowy ilustris.pl, po upływie 5 dni od momentu złożenia Zamówienia, zastrzega sobie prawo do anulowania Zamówienia.

 

Formy płatności i realizacja zamówień

 

 1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Ilustris s.c. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej;
 2. Możliwe formy płatności:
 • płatność w systemie Przelewy24,
 • płatność w systemie imoje,
 • płatność w systemie PayPal,
 • przelew bankowy:

Ilustris s.c. Majewska Katarzyna Tylkowski Andrzej

ul. Gajowicka 95

51-141 Wrocław

Santander

Numer rachunku: 02 1090 2529 0000 0001 3079 5730;

 

 1. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura VAT, którą Klient otrzymuje drogą elektroniczną lub wraz z Towarem. Klient upoważnia Wydawnictwo Ilustris do wystawienia faktury bez podpisu Klienta (faktura elektroniczna) i przesłania jej drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres mailowy, chyba że Klient powiadomi Wydawnictwo Ilustris o zamiarze otrzymania faktury w formie papierowej.

 

 

Dostawa towaru

 

 1. Dostawa Towaru odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia;
 2. Towar może również zostać odebrany przez Klienta osobiście – w biurze Wydawnictwa Ilustris przy ulicy Gajowickiej 95 we Wrocławiu w godzinach funkcjonowania, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o gotowości do odbioru;
 3. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem następujących firm:
 • firmy DHL (przesyłki kurierskie)
 • firmy InPost (Paczkomaty, przesyłki kurierskie)
 • Pocztex (odbiór w punkcie lub przesyłka kurierska)
 1. Wydawnictwo Ilustris zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego Towar; 
 2. Koszty dostawy za pośrednictwem poszczególnych przewoźników na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wyglądają następująco:
 • firma kurierska DHL, InPost – 17,00 zł,
 • paczkomaty InPost – 14,00 zł;
 • Pocztex - 10,00 zł 
 1. Dostawa Towaru poza granice Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL. Wydawnictwo Ilustris zastrzega sobie prawo do zmiany usługodawcy dostarczającego Towar;
 2. Koszty dostawy za pośrednictwem poszczególnych przewoźników poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zależą od miejsca docelowego wysyłki, dodatkowych obwarowań finansowych dotyczących danego kraju oraz od całościowej wagi paczki. Koszt dostawy do danego kraju jest uwidaczniany w procedurze składania Zamówienia;
 3. Przesyłki kurierskie są nadawane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-14:00. Czas doręczenia w przypadku przesyłki kurierskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 1-3 dni robocze od momentu nadania;
 4. Przesyłki paczkomatowe są nadawane każdego dnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach 13.00-14.00. Czas doręczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 2 dni robocze od momentu nadania;
 5. Przesyłki Pocztex nadawane są w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 13.00-14.00.  Czas doręczenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi 2-4 dni robocze od momentu nadania.
 6. Informacje o kosztach dostawy są uwidaczniane w procedurze składania Zamówienia oraz w e-mailu potwierdzającym złożenie Zamówienia przez Klienta. Koszty dostawy doliczane są do ceny Towaru i ponoszone są przez Klienta w wysokości zależnej od wyboru sposobu dostawy;
 7. Wydawnictwo Ilustris, ze względu na gabaryty niektórych Towarów, zastrzega sobie prawo do wysyłania wybranych produktów wyłącznie za pośrednictwem przesyłki kurierskiej;
 8. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę z Towarem Klient obowiązany jest ją zbadać zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. W przypadku uszkodzenia przesyłki Wydawnictwo Ilustris zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Wydawnictwa Ilustris, nie później niż w terminie 3 dni. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy, aczkolwiek brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Klientowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Wydawnictwa Ilustris oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie dostawy złożone przez Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu Cywilnego bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

 

Warunki odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. Z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827), Klient, będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni od otrzymania produktu od niej odstąpić bez podawania przyczyny. W tym celu może np. skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do regulaminu sklepu internetowego ilustris.pl. Klient zobowiązany jest do złożenia stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od otrzymania produktu, kierując je na adres: Wydawnictwo Ilustris, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław lub e-mailem na adres: sklep@ilustris.pl.
 2. Na ten sam adres należy nadać przesyłkę zwrotną: Wydawnictwo Ilustris, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 4. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do jego zachowania wystarczy wysłanie oświadczenia w przedmiocie odstąpienia od umowy przed jego upływem;
 5. W razie odstąpienia przez Klienta od umowy, umowa uważana jest za niezawartą. To, co strony oświadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W celu dokonania zwrotu Klient dokonuje zwrotu wybraną przez siebie metodą. Klientowi zwrócona zostanie należność za Towar oraz koszty wysyłki Towaru do Klienta nie wyższe niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl;
 6. W razie odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy;
 7. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu;
 8. Klient pokrywa bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy tytułem odstąpienia od umowy, w szczególności koszty odesłania, opakowania i zabezpieczenia Towaru;
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru;
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Wydawnictwo Ilustris zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Klienta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl) w ciągu kilku dni i nie później niż 14 dni od dnia, w którym Wydawnictwo Ilustris zostało poinformowane o wykonaniu przez Klienta prawa odstąpienia od umowy;
 11. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Klienta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne, niezwiązane z dodatkowymi kosztami, rozwiązanie;
 12. Wydawnictwo Ilustris może wstrzymać się ze zwrotem dokonanych przez Klienta płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Wydawnictwu Ilustris dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej;
 13. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep internetowy ilustris.pl, Wydawnictwo Ilustris nie jest zobowiązane do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów;
 14. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

 

Rękojmia, reklamacja, gwarancja

 

 1. Wydawnictwo Ilustris jest zobowiązane do dostarczenia Towarów bez wad. Wydawnictwo Ilustris jest odpowiedzialne względem Klienta za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu Cywilnego. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
 2. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru;
 3. Reklamacja może być złożona w ciągu dwóch lat pisemnie listem na adres: Wydawnictwo Ilustris, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: sklep@ilustris.pl;
 4. Celem realizacji reklamacji Klient dołącza do niej reklamowany Towar wraz z oraz opisem reklamacji;
 5. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres: Wydawnictwo Ilustris, ul. Gajowicka 95, 53-421 Wrocław;
 6. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny;
 7. Wydawnictwo Ilustris w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania reklamacji Klienta ustosunkuje się do niej i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania;
 8. W procedurze reklamacji Wydawnictwo Ilustris nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu;
 9. Klient będący konsumentem może jednak uzyskać bezpłatną pomoc w związku ze sporem między nim a Wydawnictwem Ilustris, między innymi u powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 10. Klient będący konsumentem jest uprawniony do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży lub do wojewódzkiego wniosek do właściwego Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego;
 11. Klient będący konsumentem ma także możliwość złożenia skargi za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 12. Przedsiębiorca, który dokonuje zakupu o niezawodowym charakterze, może od 1 stycznia 2021 roku oczekiwać rozpatrzenia złożonej reklamacji z tytułu rękojmi w terminie zaledwie 14 dni.
 13. Powyższy zapis dotyczy również osób fizycznych zawierających umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

 

Nieprawidłowości przy świadczeniu usług drogą elektroniczną

 

 1. Wydawnictwo Ilustris oświadcza, iż podejmie wszelkie możliwe działania w celu zagwarantowania sprawnego oraz poprawnego funkcjonowania sklepu internetowego ilustris.pl, w zakresie wynikającym z aktualnej wiedzy technicznej;
 2. Klient zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydawnictwa Ilustris o wszelkich stwierdzonych nieprawidłowościach w funkcjonowaniu sklepu internetowego ilustris.pl na piśmie na adres siedziby Wydawnictwa Ilustris lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@ilustris.pl z jednoczesnym wskazaniem imienia i nazwiska zgłaszającego oraz adresu do korespondencji;
 3. Wydawnictwo Ilustris niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do pisma Klienta i powiadomi go o sposobie naprawienia nieprawidłowości lub o sposobie dalszego postępowania.

 

Ochrona danych osobowych i polityka prywatności

 

 1. W trakcie składania Zamówienia przetwarzane są dane osobowe Klienta (imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu) w celu realizacji umowy sprzedaży Towaru przez Wydawnictwo Ilustris (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), który jest administratorem danych, zgodnie z przepisami art. 4 pkt 7) rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych; dane Klientów mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia/obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 2. Zbieramy dane osobowe przekazane na przykład podczas składania Zamówienia lub kontaktu z obsługą sklepu internetowego ilustris.pl. W przypadku firm możemy zbierać dane ze źródeł zewnętrznych takich jak GUS;
 3. Używamy danych osobowych między innymi by móc utworzyć konto Klienta w sklepie ilustris.pl i nim zarządzać, realizować Zamówienia oraz zwroty zakupionych Towarów, by kontaktować się z Klientem w przypadku trudności z realizacją Zamówienia;
 4. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Wydawnictwa Ilustris nie są przekazywane podmiotom, które nie uczestniczą w realizacji umowy sprzedaży Towaru. Przekazujemy je firmom kurierskim dostarczającym Zamówienia oraz innym podmiotom, które z nami współpracują, przykładowo dostawcom usług rachunkowo-księgowych i informatycznych;
 5. Klient zgodnie z RODO ma prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.  Klientowi przysługuje także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych);
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Brak podania danych uniemożliwia sprzedaż Towaru Klientowi;
 7. Dane osobowe przekazane podczas składania zamówienia przechowujemy przez okres 6 lat;
 8. Wydawnictwo Ilustris chroni dane osobowe przed kradzieżą i nieuprawnionym dostępem za pomocą środków technicznych i organizacyjnych;
 9. Pozyskane dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa. Dostęp do danych osobowych mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane zachować w poufności informacje, do których mają dostęp.

 

 

Newsletter

 1. Usługa newslettera polega na wysyłaniu do użytkowników, którzy zasubskrybowali newsletter, wiadomości e-mail o nowościach i promocjach na stronie internetowej sklepu internetowego ilustris.pl;
 2. Dane osobowe użytkowników, którzy zasubskrybowali newsletter, przetwarzane są na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), która może być w dowolnym momencie wycofana, przy czym cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia/obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. Dane osobowe wykorzystywane na cele newslettera będą przechowywane do czasu odwołania zgody;
 4. W zakresie pozostałych informacji o przetwarzaniu danych osobowych obowiązują postanowienia regulaminu zawarte w pkt „Ochrona danych osobowych i polityka prywatności”.

 

Formularz kontaktowy

 1. Usługa formularza kontaktowego pozwala na kontakt z Wydawnictwem Ilustris. W tym celu gromadzone są następujące dane osobowe: adres e-mail (podanie obowiązkowe) i numer telefonu (nieobligatoryjnie);
 2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzane są w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Dane mogą być przetwarzane również w celu dochodzenia/obrony roszczeń jako prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 3. Dane osobowe wykorzystywane na cele formularza kontaktowego będą przechowywane na czas niezbędny do odpowiedzi na pytanie;
 4. W zakresie pozostałych informacji o przetwarzaniu danych osobowych obowiązują postanowienia regulaminu zawarte w pkt „Ochrona danych osobowych i polityka prywatności”.

 

Zmiana regulaminu

 

Wydawnictwo Ilustris zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, o czym poinformuje zarejestrowanych użytkowników za pomocą wiadomości e-mail, wysłanej 7 dni przed wejściem w życie regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieni w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej sklepu przez 7 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Przy ponownym logowaniu Klient będzie musiał zaakceptować lub odmówić akceptacji regulaminu w nowym brzmieniu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą zgodnie z dotychczasową treścią regulaminu.

 

Data wejścia w życie: 24 września 2018
 

Data aktualizacji: 2024-01-15 11:28:00

Powered by Comarch e-Sklep ®